Indikace, které léčíme a vyšetření, která provádíme

 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde.

  Nádory mammy
 • Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde.

  Maligní lymfom
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde.

  Karcinom prostaty
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu plic si můžete stáhnout zde.

  Nádory plic
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů hlavy a krku si můžete stáhnout zde.

  Nádory ORL
 • Souhrnné informace o protonové léčbě zažívacího traktu si můžete stáhnout zde.

  Nádory GIT
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

  Nádory CNS
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

  Nádory u dětí
 • Souhrnné informace o protonové léčbě sarkomů měkkých  tkání a kostí si můžete stáhnout zde.

  Sarkomy měkkých tkání a kostí
 • Rychlá a přesná diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod.

  Diagnostika

Nádory GIT

Nádorová onemocnění jícnu

se léčí různými metodami (odborně „modalitami“), jejichž volba a pořadí má pevné zákonitosti. Léčebný postup se vždy určuje při společném konsiliu chirurga a onkologa. Anatomické uložení jícnu – mezi oběma plícemi a v blízkosti srdce vyžaduje aplikaci do geometricky složitého prostoru mezi orgány, jejichž ozáření musí být minimální. Proto se s výhodou využívá protonová radioterapie.Radioterapie nádorů jícnu se uplatňuje jako:

 • předoperační,
 • samostatná, kdy se ozařuje bez výhledu chirurgického výkonu a to v případě výskytu nádoru v krčním úseku jícnu, nebo pokud z jakýchkoli důvodů  nelze uvažovat o operaci,
 • ojediněle je indikována radioterapie pooperační, obvykle když byla provedena resekce nádoru, který byl v operačním nálezu rozsáhlejší, než se původně předpokládalo.

Nádorová onemocnění pankreatu

se léčí různými metodami (odborně „modalitami“), jejichž volba a pořadí má pevné zákonitosti. V léčbě nádorů pankreatu je prvořadá operace – resekce pankreatu (celého nebo poloviny) včetně resekce dvanácterníku a úpravy průběhu tenkého střeva. Pokud nelze provést (z jakýchkoliv příčin), řeší se onemocnění zásadně chemoterapií, po níž může následovat ozařování – radioterapie. Ozařování má význam pouze v kontextu chemoterapie, tzn. v návaznosti na chemoterapii. Po úspěšné resekci následuje pooperační chemoterapie, také doplněná ozářením. Pooperační ozáření má speciální zákonitosti.

Nádorová onemocnění jater

Primární nádory jater (tzn. nikoliv druhotná ložiska jiných nádorů v játrech) jsou v oblasti Evropy poměrně vzácná onemocnění. Léčebný postup je zcela speciální. Nejúčinnější metoda léčby je transplantace jater. Méně účinné metody jsou částečná resekce jater, radioterapie, chemoterapie podávaná do jaterní tepny a řada specifických metod, kupř. radiofrekvenční ohřev nádorového ložiska, a finálně biologická léčba.

Radioterapie primárních nádorů jater je poměrně nová metoda, zatím málo využívaná. Je to dáno tím, že běžnými metodikami fotonového (gama) záření nebylo možné ozáření nádoru jater do účinné dávky bezpečně provést. Až nástup pokročilých metod radioterapie, např. protonové radioterapie, umožňuje ozářit primární nádor jater s vysokou účinností. Ozařuje se nádorové postižení, které chirurg neurčil jako vhodné k resekci nebo transplantaci a které nepostihuje tkáně mimo játra. Postižení také nesmí zaujímat více než polovinu jater.

Radioterapie nádorů anu

je prioritní léčba, pokud se nemocný nerozhodne pro chirurgickou alternativu. Radioterapie nádorů anu je velmi náročná léčba. Její nedílnou součástí je současné podání standardní chemoterapie. Je provázena řadou nežádoucích efektů v oblasti kůže, sliznic, urogenitálního traktu a také krevního obrazu. Proto se uplatňuje radioterapie protonová, která má příznivější rozložení dávek než konvenční radioterapie fotonová, a nežádoucí efekty se daří spíše zmírňovat, přirozeně ne eliminovat.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.