Aktuality

 • Protonová terapie u Hodgkinova lymfomu

  Zahraniční časopis se zaměřením na onkologii - International Journal Of Radiation Oncology - Biology -…

 • Protonová radioterapie v léčbě nádorů análního kanálu

  Prestižní zahraniční časopis pro radiační onkologii Cancers publikoval na konci minulého roku výsledky studie v léčbě…

 • Protonová radioterapie v léčbě solidních nádorů

  Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím záření, využívající urychlených protonů. Základní fyzikální vlastností protonového záření…

 • Velmi pozdní následky radioterapie – limitující faktor současných radioterapeutických technik

  Léčba ozařováním je prakticky vždy spojena s nežádoucími účinky. S dosaženým pokrokem v onkologické léčbě…

 • Ultra-hypofrakcionová protonová radioterapie v léčbě středně a nízkorizikových nádorů prostaty

  Nejnovější prací, která na základě dat o léčbě pacientů v Protonovém centru vyšla v polovině února letošního…

 • Záchyt a léčba časného karcinomu prsu

  Zhoubné novotvary (ZN) prsu jsou nejčastějším onkologickým onemocněním u nás. I když došlo ke stabilizaci…

 • Velmi pozdní následky radioterapie – limitující faktor současných radioterapeutických technik

  Velmi pozdní následky radioterapie vznikají s odstupem desítek let po ozáření. Jejich vznik je indukován…

 • Protonová léčba maligních lymfomů

  Radioterapie umožňuje dosáhnout vyšší kontroly nad Hodgkinovým lymfomem, ale pacienti, kteří mají podstoupit léčbu ozařováním, …

 • Mapování budoucnosti částic. Radiobiologie v Evropě: INSPIRE Projekt

  Částicová terapie je celosvětově vzrůstající modalitou léčby rakoviny. Stále však existuje řada nezodpovězených otázek, a…

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.