Indikace, které léčíme a vyšetření, která provádíme

 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde.

  Nádory mammy
 • Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde.

  Maligní lymfom
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde.

  Karcinom prostaty
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu plic si můžete stáhnout zde.

  Nádory plic
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů hlavy a krku si můžete stáhnout zde.

  Nádory ORL
 • Souhrnné informace o protonové léčbě zažívacího traktu si můžete stáhnout zde.

  Nádory GIT
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

  Nádory CNS
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

  Nádory u dětí
 • Souhrnné informace o protonové léčbě sarkomů měkkých  tkání a kostí si můžete stáhnout zde.

  Sarkomy měkkých tkání a kostí
 • Rychlá a přesná diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod.

  Diagnostika

Nádory mammy

Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen. V roce 2017 byla tato diagnóza v České republice stanovena u 7209 žen1).  Vysoká incidence se pozoruje ve vyspělých zemích světa a každoročně se zvyšuje o 1-2%. Incidence karcinomu prsu se zvyšuje s věkem, zdvojuje se každých 10 let až do menopauzy (přechodu), poté je zvyšování každoročně dramatické2).  Nejprudší vzestup je po 50. roce věku. V období 2012-2016 byl střední věk nemocných žen 54-73 let.  I když incidence je i nadále rostoucí, příznivým ukazatelem je vývoj mortality, která je dlouhodobě stejná nebo dokonce mírně klesající (průměrný meziroční pokles o 1%), viz graf 1. Je to důsledkem celoplošného screeningu a taky díky úspěšnější onkologické léčbě. Screening pomocí mamografie byl v České republice zaveden od roku 2002 a  posouvá staging do nižších stadií. Záchyt časných stadií představuje až 83% a právě proto stoupá šance k vyléčení pacientek a jejich dlouhodobému přežití.

Cílem moderní radioterapie je zajistit kvalitní pokrytí cílového objemu za současné redukce dávek na kritické orgány a tak co nejvíce redukovat riziko pozdních následků protinádorové terapie. Protonová radioterapie umožňuje redukci dávek na srdeční sval, koronární arterie, plíce i kontralaterální prs, co prokazují i dozimetrické studie. Umožňuje tak redukovat existující riziko vzniku velmi pozdních komplikací radioterapie, zejména pozdní kardiotoxicity a vzniku sekundárních malignit.

Klinických dat dosud není mnoho a neexistují randomizované studie srovnávající fotonovou a protonovou radioterapii. Vzhledem k latenci velmi pozdní toxicity se však nedá předpokládat úspěšná realizace takových randomizovaných studií. Dozimetrická data a radiobiologické modely ukazují, že určitá podskupina žen s karcinomem prsu bude profitovat z aplikace protonové radioterapie. Aplikace ionizujícího záření u pacientek s velmi vysokou pravděpodobností přežití by měla více akcentovat principy radiační ochrany a z hlediska zdravé tkáně, například srdce, nelze ani relativně nízké dávky mezi 2-5 Gy považovat za dlouhodobě zcela bezpečné.  Je nutno definovat podskupinu nemocných, které budou mít největší prospěch z aplikace protonové radioterapie.

Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde: indikace_prsy_v5

Protonová léčba u karcinomu prsu dokáže:

 • Minimalizovat riziko nežádoucích účinků na srdce, plíce a míchu.
 • Zajistit přesné pokrytí ozařované oblasti.
 • Snížit riziko vzniku sekundárních nádorů.
 • Snížit riziko komplikací po léčbě.
 • Nabídnout šetrnou, účinnou a bezbolestnou léčbu.

 

 

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.