Indikace, které léčíme a vyšetření, která provádíme

 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde.

  Nádory mammy
 • Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde.

  Maligní lymfom
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde.

  Karcinom prostaty
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu plic si můžete stáhnout zde.

  Nádory plic
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů hlavy a krku si můžete stáhnout zde.

  Nádory ORL
 • Souhrnné informace o protonové léčbě zažívacího traktu si můžete stáhnout zde.

  Nádory GIT
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

  Nádory CNS
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

  Nádory u dětí
 • Souhrnné informace o protonové léčbě sarkomů měkkých  tkání a kostí si můžete stáhnout zde.

  Sarkomy měkkých tkání a kostí
 • Rychlá a přesná diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod.

  Diagnostika

Sarkomy měkkých tkání a kostí

Sarkomy vycházejících z měkkých tkání a sarkomy kostí tvoří značně heterogenní  skupinu nádorů s celkově nízkou incidencí. Léčba sarkomů spadá z velké části do sféry pediatrické onkologie. V dospělém věku tvoří sarkomy méně než 1 % nádorových onemocnění. Sarkomy měkkých tkání představují necelých 0,6 % všech malignit. Nejčastěji se vyskytuje high hrade grade nediferencovaný sarkom, liposarkom, synoviální sarkom, leiomyosarkom, méně často tumor z periferních nervových pochev, světlobuněčný sarkom, alveoární sarkom, angiosarkom a další.

Současná WHO klasifikace zahrnuje více než 50 subtypů. Sarkomy kostí představovaly pouhá 0,2 % všech zhoubných nádorů. Klasifikace WHO zahrnuje více než 20 subtypů kostních sarkomů. Osteogenní sarkom (OSA) a Ewingův sarkom (ES) mají maximum výskytu ve druhé životní dekádě. Nejčastější kostní nádor v dospělém věku je chondrosarkom (ChoSA). Extrémně vzácný je chordom, špatně diferencovaný pleomorfní kostní sarkom, kostní sarkom, kostní fibrosarkom a obrovskobuněčný kostní nádor. Histologická typizace u sarkomu je nezbytná vzhledem k velmi variabilnímu biologickému chování.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.