Indikace, které léčíme a vyšetření, která provádíme

 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde.

  Nádory mammy
 • Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde.

  Maligní lymfom
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde.

  Karcinom prostaty
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu plic si můžete stáhnout zde.

  Nádory plic
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů hlavy a krku si můžete stáhnout zde.

  Nádory ORL
 • Souhrnné informace o protonové léčbě zažívacího traktu si můžete stáhnout zde.

  Nádory GIT
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

  Nádory CNS
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

  Nádory u dětí
 • Souhrnné informace o protonové léčbě sarkomů měkkých  tkání a kostí si můžete stáhnout zde.

  Sarkomy měkkých tkání a kostí
 • Rychlá a přesná diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod.

  Diagnostika

Nádory CNS

Protonová radioterapie se od fotonové radioterapie odlišuje jinou absorpcí ionizujícího záření ve tkáních. Obecně lze říci, že protonová radioterapie má lepší dávkovou distribuci (rozložení dávek záření) v oblasti středních a nízkých dávek záření a obdobnou dávkovou distribuci v oblasti vysokých dávek. Nízké a střední dávky záření jsou zdrojem pozdních a velmi pozdních nežádoucích účinků radioterapie a proto má být její použití zvažováno v situacích, kdy se předpokládá vyléčení nemocného a dlouhá předpokládaná doba přežití. Druhou situací, při které je použití protonů vhodné, jsou nádorová onemocnění lokalizovaná v blízkosti zdravých tkání, které mohou být i v krátkodobém horizontu zářením poškozeny a fotonová radioterapie neumožňuje aplikaci dávek dostačujících k eradikaci nádoru.

Chirurgická léčba je základním léčebným přístupem u mozkových nádorů. Radikalita je rozhodujícím prognostickým faktorem. Parciální výkon má vždy horší léčebné výsledky a pravidelně vyžaduje následnou léčbu – buď operační anebo ozařovaní. Histologické ověření nádoru, i při neradikálním výkonu, je pro další léčbu rozhodující. Při zjevně neoperabilním stavu se provádí stereotaktická biopsie.

Radioterapie má v léčbě nádorů CNS nezastupitelnou roli. Zvláště v případě inoperabilních z důvodu lokalizaci v blízkosti  životně důležitých oblastí nebo po nekompletně provedených exstirpacích významně zlepšuje léčebné výsledky.

Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

Výhody protonové léčby při ozařování nádorů CNS:

 • Umožňuje významně snížit dávku nežádoucího ozáření na mozek, a tím předcházet riziku vzniku poruch kognitivních funkcí.
 • Umožňuje významným způsobem snížit dávky na zrakové nervy, čímž snižuje riziko omezení či ztráty zraku.
 • Snižuje také riziko omezení či ztráty sluchu, zejména v oblasti vysokých frekvencí.
 • Snižuje riziko poškození mentálních a hormonálních funkcí.
 • Snižuje pravděpodobnost vzniku sekundárních nádorů.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.