Indikace, které léčíme a vyšetření, která provádíme

 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde.

  Nádory mammy
 • Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde.

  Maligní lymfom
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde.

  Karcinom prostaty
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu plic si můžete stáhnout zde.

  Nádory plic
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů hlavy a krku si můžete stáhnout zde.

  Nádory ORL
 • Souhrnné informace o protonové léčbě zažívacího traktu si můžete stáhnout zde.

  Nádory GIT
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

  Nádory CNS
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

  Nádory u dětí
 • Souhrnné informace o protonové léčbě sarkomů měkkých  tkání a kostí si můžete stáhnout zde.

  Sarkomy měkkých tkání a kostí
 • Rychlá a přesná diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod.

  Diagnostika

Karcinom prostaty

Radioterapie je jednou ze základních modalit léčby karcinomu prostaty. Jednou z radioterapeutických metod je protonová, resp. částicová radioterapie. V léčbě karcinomu prostaty je její předností výhodnější dávková distribuce ve tkáních ve srovnání s technikami fotonové léčby. Tato dozimetrická výhoda se zvyšuje s rostoucí velikostí cílového objemu a při složitějších tvarech cílového objemu (například při ozařování semenných váčků nebo mízních uzlin). Pro radioterapii platí obecné pravidlo dávkové závislosti – čím vyšší je dávka na zdravé tkáně, tím vyšší je riziko vzniku nežádoucích účinků.

Karcinom prostaty je nejčastější diagnosou léčenou v protonových centrech ve světě. Důvodem je vysoká míra kurability, snaha o redukci pozdních nežádoucích účinků a důraz na kvalitu života nemocných.

Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde: indikace_prostata

Výhody protonové léčby karcinomu prostaty:

 • Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby u méně než 1 % nemocných.
 • Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová radioterapie ke vzniku impotence.
 • U vysoce rizikového karcinomu prostaty umožňuje protonová radioterapie ozařování pánevních lymfatických uzlin, ve kterých je vysoká pravděpodobnost subklinického postižení. V této klinické situaci se nejvýrazněji projeví dozimetrická a klinická výhoda protonové radioterapie v šetření orgánů dutiny břišní, zejména kliček střevních.
 • Pravděpodobnost vyléčení měřená v pětiletém přežití bez PSA relapsu je dle posledních publikovaných dat pro nízce rizikové karcinomy prostaty 97 %, pro středně rizikové karcinomy prostaty 85-95 % a pro vysoce rizikové karcinomy prostaty mezi 75-85 %.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.