Indikace, které léčíme a vyšetření, která provádíme

 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde.

  Nádory mammy
 • Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde.

  Maligní lymfom
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde.

  Karcinom prostaty
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu plic si můžete stáhnout zde.

  Nádory plic
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů hlavy a krku si můžete stáhnout zde.

  Nádory ORL
 • Souhrnné informace o protonové léčbě zažívacího traktu si můžete stáhnout zde.

  Nádory GIT
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

  Nádory CNS
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

  Nádory u dětí
 • Souhrnné informace o protonové léčbě sarkomů měkkých  tkání a kostí si můžete stáhnout zde.

  Sarkomy měkkých tkání a kostí
 • Rychlá a přesná diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod.

  Diagnostika

Maligní lymfom

Maligní lymfomy patří k nádorům vysoce citlivým k léčbě zářením. Léčba zářením je většinou doporučena jako léčba doplňková po předchozí systémové léčbě (chemoterapii, biologické léčbě). Bývá cílena na oblasti s největším rizikem selhání (místa původního zjevného postižení, vstupně objemné nádory). Vzhledem k výborné účinnosti RT nebývá nutné užití dávek záření, které překračují tolerantní limity okolních tkání. Problematika ozařování maligních lymfomů spočívá ve většině případů v redukci dávky na okolní rizikové orgány.

Z dlouhodobého hlediska pacienty po léčbě ohrožuje zejména vývoj sekundárních malignit a kardiovaskulárních onemocnění. Bylo potvrzeno 14 studiemi, že protonová RT signifikantně snižuje radiační zátěž rizikových orgánů. Protonová RT by měla být proto zvažována u vybraných pacientů, u nichž je schopná významně snížit dávky na rizikové struktury.

Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde: indikace_lymfomy

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.