Indikace, které léčíme a vyšetření, která provádíme

 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prsu si můžete stáhnout zde.

  Nádory mammy
 • Souhrnné informace o protonové léčbě maligních lymfomů si můžete stáhnout zde.

  Maligní lymfom
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu prostaty si můžete stáhnout zde.

  Karcinom prostaty
 • Souhrnné informace o protonové léčbě karcinomu plic si můžete stáhnout zde.

  Nádory plic
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů hlavy a krku si můžete stáhnout zde.

  Nádory ORL
 • Souhrnné informace o protonové léčbě zažívacího traktu si můžete stáhnout zde.

  Nádory GIT
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádorů CNS si můžete stáhnout zde.

  Nádory CNS
 • Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

  Nádory u dětí
 • Souhrnné informace o protonové léčbě sarkomů měkkých  tkání a kostí si můžete stáhnout zde.

  Sarkomy měkkých tkání a kostí
 • Rychlá a přesná diagnostika pomocí moderních zobrazovacích metod.

  Diagnostika

Nádory u dětí

Základním očekávaným přínosem protonové radioterapie v pediatrické onkologii je snížení rizika toxicity. Cílové objemy, frakcionace i timing radioterapie u jednotlivých podskupin dětských tumorů jsou uvedeny v příslušných pediatrických protokolech a v případě protonové radioterapie platí, že frakcionace, objem i dávka jsou identické jako v případě fotonové radioterapie. Výhodou protonové radioterapie je dosažení vyšší konformity s nižší integrální dávkou. Dávková eskalace protonové radioterapie u dětských pacientů je potenciální výhodou jen velmi zřídka, typickým příkladem jsou chordomy baze lební, kdy je v některých případech fotonovou radioterapií nemožné aplikovat radikální dávku.

Souhrnné informace o protonové léčbě nádoru u dětí si můžete stáhnout zde.

Léčebné protokoly PTC se neliší od obecně používaných pediatrických protokolů a přínos protonové terapie vyplývá z fyzikálních principů léčby. Protonová terapie potenciálně:

 • Snižuje incidenci sekundárních malignit.
 • Snižuje množství růstových abnormalit.
 • Snižuje výskyt hormonálních dysfunkcí.
 • Snižuje výskyt kognitivních poruch.
 • Snižuje výskyt akutních nežádoucích účinků, jako je radiační mucositis, pneumonitis a gastroenteritis.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.