Podstatou multidisciplinárních týmů (MDT) v Protonovém centru  je úzká kooperace lékařů zastupujících různé odbornosti – radiolog, radiační onkolog, klinický onkolog, chirurg, neurochirurg, dětský onkolog, urolog apod. V rámci indikačních seminářů MDT je nastavena možnost účasti všech odborníků na indikaci, léčbě, hodnocení léčebných výsledků, sledování pacientů (vedení registrů).

Každý MDT má kromě zástupců jednotlivých odborností svého supervizora, vedoucího lékaře odpovědného za konkrétní diagnózu v PTC, a klientského koordinátora, kterého může jakýkoli lékař kdykoli kontaktovat. Pro více informací o složení jednotlivých MDT se dozvíte na stránkách jednotlivých indikací.

Na základě naší vzájemné spolupráce v rámci Národního onkologického centra, a dále na základě kooperace s onkologickými centry v ČR a zahraničí, je zpřístupněna protonová léčba všem onkologicky nemocným pacientům v rámci komplexní celorepublikové onkologické péče. Je tak podpořen „Cíl onkologické léčby“, jímž je zvýšená šance nemocného na správnou a včasnou léčbu s využitím všech dostupných léčebných modalit.

Pokud máte zájem se stát členem/zúčastnit se multidisciplinárního týmu (MDT), zaregistrujte se zde.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.