Velmi pozdní následky radioterapie – limitující faktor současných radioterapeutických technik

Léčba ozařováním je prakticky vždy spojena s nežádoucími účinky. S dosaženým pokrokem v onkologické léčbě je tento problém čím dál významnější.

Onemocnění srdce indukované zářením je jedním z nejzávažnějších a nejlépe doložených velmi pozdních následků radioterapie, které může v budoucnu vést k významným problémům u vyléčených onkologických pacientů. Dalším obávaným následkem jsou sekundární malignity, kde se předpokládá, že hlavní příčinou je terapie samotná. V současnosti neexistuje žádná jiná možnost, jak vzniku těchto následků léčby zabránit, kromě redukce dávky na srdce v průběhu radioterapie na nejnižší možnou míru. Protonová radioterapie jako jediná splňuje podmínku úplné eliminace dávek na vybrané kritické orgány. Na rozdíl od běžně používaného ozařování je šetrnější a bezpečnější. Díky přesnému zacílení protonového paprsku dokážeme významně snížit riziko vzniku nežádoucích účinků bez zvýšeného rizika pozdní toxicity.

Více informací si můžete přečíst zde: Velmi pozdní následky radioterapie – limitující faktor současných radioterapeutických technik.

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.