Ultra-hypofrakcionová protonová radioterapie v léčbě středně a nízkorizikových nádorů prostaty

Nejnovější prací, která na základě dat o léčbě pacientů v Protonovém centru vyšla v polovině února letošního roku, je studie s názvem Ultra-hypofrakcionová protonová radioterapie v léčbě středně a nízkorizikových nádorů prostaty – výsledky za období 5 let od ukončení léčby. Studii publikoval prestižní zahraniční časopis pro radiační onkologii International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics a autory studie a textu jsou lékaři z Protonového centra a z Fakultní nemocnice v Motole, článek si můžete přečíst zde:

ultrahypofracionovaný režim_ca prostaty

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.