Protonová léčba maligních lymfomů

Radioterapie umožňuje dosáhnout vyšší kontroly nad Hodgkinovým lymfomem, ale pacienti, kteří mají podstoupit léčbu ozařováním,  jsou vystaveni riziku pozdních nežádoucích účinků účinků, zejména rizikem vzniku kardiovaskulárních onemocnění a sekundárních malignit. Protonová radioterapie může významně snížit dávky na kritické orgány ve srovnání s konvenční fotonovou RT.

Více si o studii PTC můžete přečíst zde:

Odborná studie, Clinical Intensity Modulated Proton Therapy for Hodgkin Lymphoma

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.