Protonová terapie u Hodgkinova lymfomu

Zahraniční časopis se zaměřením na onkologii – International Journal Of Radiation Oncology – Biology – Physics (IJROBP) publikoval v listopadu minulého roku výsledky studie v léčbě subdiafragmatického Hodgkinova lymfomu.

Autory studie jsou také lékaři Protonového centra.

Výsledky studie si můžete přečíst zde:

https://www.redjournal.org/action/showPdf?pii=S0360-3016%2821%2903074-1

 

 

Kniha Protonová radioterapie, autor Pavel Vítek a kol., vydalo nakl. Maxdorf

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.

Kniha Co byste měli vědět o rakovině prsu, autor Jitka Abrahámová a kol., vydalo nakl. Grada

Kniha k zakoupení prostřednictvím odkazu níže.